PI/2023/160 Návrh vyhlášky Štatistického úradu Slovenskej republiky, ktorou sa vydáva Program štátnych štatistických zisťovaní na roky 2024 až 2026

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Predbežná informácia
Legislatívna oblasť: Štatistiky
Správne právo
Aktuálne štádium materiálu: Predprípravná fáza ukončená
Rezortné číslo: 10201-2653/2023
Podnet: podľa § 12 ods. 1 zákona č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov
Zodpovedná inštitúcia: ŠÚSR ÚVSR (Štatistický úrad Slovenskej republiky (Úrad vlády Slovenskej republiky, odbor legislatívy ostatných ústredných orgánov štátnej správy))
Zodpovedný predkladateľ: Peťko, Peter, Ing.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené PK: Nie
Posledná zmena: 08.09.2023
Číslo legislatívneho procesu: PI/2023/160
Dátum začiatku PK: 05.06.2023
Dátum konca PK: 12.06.2023
Dátum ukončenia procesu: 08.09.2023

Štádia procesu

Príprava materiálu PI
Začiatok štádia: 01.06.2023
Ukončenie štádia: 05.06.2023
Vlastník aktivity: ŠÚSR ÚVSR (Štatistický úrad Slovenskej republiky (Úrad vlády Slovenskej republiky, odbor legislatívy ostatných ústredných orgánov štátnej správy))
Pripomienkovanie predbežnej informácie
Začiatok štádia: 05.06.2023
Ukončenie štádia: 12.06.2023
Predprípravná fáza ukončená
Začiatok štádia: 13.06.2023
Ukončenie štádia: 08.09.2023
Vlastník aktivity: ŠÚSR ÚVSR (Štatistický úrad Slovenskej republiky (Úrad vlády Slovenskej republiky, odbor legislatívy ostatných ústredných orgánov štátnej správy))