PI/2023/149 Návrh vyhlášky Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky o podrobnostiach a postupe zabezpečenia a zaistenia listín pri domovej prehliadke a prehliadke iných priestorov, v ktorých advokát vykonáva advokáciu

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Predbežná informácia
Legislatívna oblasť: Trestné právo
Trestné právo procesné
Aktuálne štádium materiálu: Predprípravná fáza ukončená
Rezortné číslo: 15702/2023/120
Podnet: § 9 zákona č. 400/2015 Z. z. o tvorbe právnych predpisov a o Zbierke zákonov Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Zodpovedná inštitúcia: MSSR (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Karas, Viliam
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené PK: Nie
Posledná zmena: 27.05.2023
Číslo legislatívneho procesu: PI/2023/149
Dátum začiatku PK: 18.05.2023
Dátum konca PK: 26.05.2023

Štádia procesu

Príprava materiálu PI
Začiatok štádia: 18.05.2023
Ukončenie štádia: 18.05.2023
Vlastník aktivity: MSSR (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky)
Pripomienkovanie predbežnej informácie
Začiatok štádia: 18.05.2023
Ukončenie štádia: 26.05.2023
Predprípravná fáza ukončená
Prebieha
Začiatok štádia: 27.05.2023
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MSSR (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky)