PI/2023/132 Návrh vyhlášky Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z ....... 2023, ktorou sa mení vyhláška č. 22/2018 Z. z. ktorou sa ustanovujú spádové územia a pevné body pre ambulancie pevnej ambulantnej pohotovostnej služby

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Predbežná informácia
Legislatívna oblasť: Správne právo
Zdravotníctvo
Aktuálne štádium materiálu: Predprípravná fáza ukončená
Rezortné číslo: S18286-2023-OL
Podnet: § 9 zákona č. 400/2015 Z. z.
Zodpovedná inštitúcia: MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Heger, Eduard, Ing.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené PK: Nie
Posledná zmena: 03.05.2023
Číslo legislatívneho procesu: PI/2023/132
Dátum začiatku PK: 27.04.2023
Dátum konca PK: 02.05.2023

Štádia procesu

Príprava materiálu PI
Začiatok štádia: 27.04.2023
Ukončenie štádia: 27.04.2023
Vlastník aktivity: MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)
Pripomienkovanie predbežnej informácie
Začiatok štádia: 27.04.2023
Ukončenie štádia: 02.05.2023
Predprípravná fáza ukončená
Prebieha
Začiatok štádia: 03.05.2023
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)