PI/2023/131 Predbežná informácia k návrhu vyhlášky Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky č. 511/2022 Z. z. o uznaných spôsoboch autorizácie

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Predbežná informácia
Legislatívna oblasť: Správne právo
Aktuálne štádium materiálu: Predprípravná fáza ukončená
Rezortné číslo: 017689/2023/OL-1
Podnet: Iniciatívny materiál
Zodpovedná inštitúcia: MIRRI SR (Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Remišová, Veronika
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené PK: Nie
Posledná zmena: 24.05.2023
Číslo legislatívneho procesu: PI/2023/131
Dátum začiatku PK: 26.04.2023
Dátum konca PK: 23.05.2023

Štádia procesu

Príprava materiálu PI
Začiatok štádia: 26.04.2023
Ukončenie štádia: 26.04.2023
Vlastník aktivity: MIRRI SR (Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky)
Pripomienkovanie predbežnej informácie
Začiatok štádia: 26.04.2023
Ukončenie štádia: 23.05.2023
Predprípravná fáza ukončená
Prebieha
Začiatok štádia: 24.05.2023
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MIRRI SR (Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky)