PI/2023/130 Návrh Akčného plánu Iniciatívy pre otvorené vládnutie na roky 2024 – 2026

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Predbežná informácia
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Predprípravná fáza ukončená
Rezortné číslo: KM-OPVA-2023/002545
Podnet: § 9 zákona č. 400/2015 Z. z. o tvorbe právnych predpisov a o Zbierke zákonov Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Zodpovedná inštitúcia: MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Mikulec, Roman, Ing.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené PK: Nie
Posledná zmena: 13.05.2023
Číslo legislatívneho procesu: PI/2023/130
Dátum začiatku PK: 24.04.2023
Dátum konca PK: 12.05.2023

Štádia procesu

Príprava materiálu PI
Začiatok štádia: 24.04.2023
Ukončenie štádia: 24.04.2023
Vlastník aktivity: MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)
Pripomienkovanie predbežnej informácie
Začiatok štádia: 24.04.2023
Ukončenie štádia: 12.05.2023
Predprípravná fáza ukončená
Prebieha
Začiatok štádia: 13.05.2023
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)