PI/2023/129 Predbežná informácia k návrhu nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje národný zoznam území európskeho významu

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Predbežná informácia
Legislatívna oblasť: Životné prostredie
Aktuálne štádium materiálu: Predprípravná fáza ukončená
Rezortné číslo: 8705/2023-6.1
Podnet: § 9 zákona č. 400/2015 Z. z. o tvorbe právnych predpisov a o Zbierke zákonov Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Zodpovedná inštitúcia: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Budaj, Ján
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené PK: Nie
Posledná zmena: 10.05.2023
Číslo legislatívneho procesu: PI/2023/129
Dátum začiatku PK: 24.04.2023
Dátum konca PK: 09.05.2023

Štádia procesu

Príprava materiálu PI
Začiatok štádia: 21.04.2023
Ukončenie štádia: 21.04.2023
Vlastník aktivity: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)
Pripomienkovanie predbežnej informácie
Začiatok štádia: 24.04.2023
Ukončenie štádia: 09.05.2023
Predprípravná fáza ukončená
Prebieha
Začiatok štádia: 10.05.2023
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)