PI/2023/122 Predbežná informácia k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Predbežná informácia
Legislatívna oblasť: Pracovné právo
Aktuálne štádium materiálu: Predprípravná fáza ukončená
Rezortné číslo: 17845/2023
Podnet: Odôvodnené stanovisko Európskej komisie C(2023)93 final zo dňa 26. januára 2023
Zodpovedná inštitúcia: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Krajniak, Milan, Bc.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené PK: Nie
Posledná zmena: 03.05.2023
Číslo legislatívneho procesu: PI/2023/122
Dátum začiatku PK: 04.04.2023
Dátum konca PK: 02.05.2023

Štádia procesu

Príprava materiálu PI
Začiatok štádia: 04.04.2023
Ukončenie štádia: 04.04.2023
Vlastník aktivity: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)
Pripomienkovanie predbežnej informácie
Začiatok štádia: 04.04.2023
Ukončenie štádia: 02.05.2023
Predprípravná fáza ukončená
Prebieha
Začiatok štádia: 03.05.2023
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)