PI/2023/121 Predbežná informácia k návrhu vyhlášky Ministerstva dopravy Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 245/2010 Z. z. o odbornej spôsobilosti, zdravotnej spôsobilosti a psychickej spôsobilosti osôb pri prevádzkovaní dráhy a dopravy na dráhe v znení neskorších predpisov

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Predbežná informácia
Legislatívna oblasť: Správne právo
Železničná doprava
Aktuálne štádium materiálu: Predprípravná fáza ukončená
Rezortné číslo: 14863/SŽDD/2023/33833
Podnet: Iniciatívny návrh
Zodpovedná inštitúcia: MDSR (Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Doležal, Andrej
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené PK: Nie
Posledná zmena: 01.05.2023
Číslo legislatívneho procesu: PI/2023/121
Dátum začiatku PK: 03.04.2023
Dátum konca PK: 18.04.2023
Dátum ukončenia procesu: 01.05.2023

Štádia procesu

Príprava materiálu PI
Začiatok štádia: 03.04.2023
Ukončenie štádia: 03.04.2023
Vlastník aktivity: MDSR (Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky)
Pripomienkovanie predbežnej informácie
Začiatok štádia: 03.04.2023
Ukončenie štádia: 18.04.2023
Predprípravná fáza ukončená
Začiatok štádia: 19.04.2023
Ukončenie štádia: 01.05.2023
Vlastník aktivity: MDSR (Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky)