PI/2023/116 Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú oblasti utajovaných skutočností

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Predbežná informácia
Legislatívna oblasť: Informácie a informačný systém
Bezpečnosť a obrana štátu
Aktuálne štádium materiálu: Predprípravná fáza ukončená
Rezortné číslo: 05010/2023/SRD/ORM-003
Podnet: § 2 písm. a) zákona č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Zodpovedná inštitúcia: NBÚ ÚVSR (Národný bezpečnostný úrad (Úrad vlády Slovenskej republiky, odbor legislatívy ostatných ústredných orgánov štátnej správy))
Zodpovedný predkladateľ: Konečný, Roman, JUDr.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené PK: Nie
Posledná zmena: 06.04.2023
Číslo legislatívneho procesu: PI/2023/116
Dátum začiatku PK: 30.03.2023
Dátum konca PK: 05.04.2023

Štádia procesu

Príprava materiálu PI
Začiatok štádia: 30.03.2023
Ukončenie štádia: 30.03.2023
Vlastník aktivity: NBÚ ÚVSR (Národný bezpečnostný úrad (Úrad vlády Slovenskej republiky, odbor legislatívy ostatných ústredných orgánov štátnej správy))
Pripomienkovanie predbežnej informácie
Začiatok štádia: 30.03.2023
Ukončenie štádia: 05.04.2023
Predprípravná fáza ukončená
Prebieha
Začiatok štádia: 06.04.2023
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: NBÚ ÚVSR (Národný bezpečnostný úrad (Úrad vlády Slovenskej republiky, odbor legislatívy ostatných ústredných orgánov štátnej správy))