PI/2023/102 Predbežná informácia k návrhu nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa vyhlasuje Národný park Poloniny, jeho zóny a ochranné pásmo, návrhu nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa vyhlasuje Národný park Slovenský kras, jeho zóny a ochranné pásmo a k návrhu nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa vyhlasuje Národný park Veľká Fatra, jeho zóny a ochranné pásmo

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Predbežná informácia
Legislatívna oblasť: Životné prostredie
Aktuálne štádium materiálu: Predprípravná fáza ukončená
Rezortné číslo: 14378/2023
Podnet: § 19 ods. 1 a 6 a § 30 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov
Zodpovedná inštitúcia: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Budaj, Ján
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené PK: Nie
Posledná zmena: 06.04.2023
Číslo legislatívneho procesu: PI/2023/102
Dátum začiatku PK: 23.03.2023
Dátum konca PK: 05.04.2023

Štádia procesu

Príprava materiálu PI
Začiatok štádia: 23.03.2023
Ukončenie štádia: 23.03.2023
Vlastník aktivity: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)
Pripomienkovanie predbežnej informácie
Začiatok štádia: 23.03.2023
Ukončenie štádia: 05.04.2023
Predprípravná fáza ukončená
Prebieha
Začiatok štádia: 06.04.2023
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)