PI/2022/99 Návrh zákona o integrovanom záchrannom systéme (ďalej len „návrh zákona“).

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Predbežná informácia
Legislatívna oblasť: Správne právo
Aktuálne štádium materiálu: Predprípravná fáza ukončená
Rezortné číslo: KM-OPVA-2022/002707
Podnet: podľa § 9 zákona č. 400/2015 Z. z. o tvorbe právnych predpisov a o Zbierke zákonov Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Zodpovedná inštitúcia: MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Mikulec, Roman, Ing.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené PK: Nie
Posledná zmena: 02.06.2022
Číslo legislatívneho procesu: PI/2022/99
Dátum začiatku PK: 05.05.2022
Dátum konca PK: 01.06.2022

Štádia procesu

Príprava materiálu PI
Začiatok štádia: 05.05.2022
Ukončenie štádia: 05.05.2022
Vlastník aktivity: MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)
Pripomienkovanie predbežnej informácie
Začiatok štádia: 05.05.2022
Ukončenie štádia: 01.06.2022
Predprípravná fáza ukončená
Prebieha
Začiatok štádia: 02.06.2022
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)