PI/2022/90 Návrh opatrenia Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorým sa mení opatrenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 07045/2003, ktorým sa ustanovuje rozsah regulácie cien v oblasti zdravotníctva v znení neskorších predpisov

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Predbežná informácia
Legislatívna oblasť: Správne právo
Aktuálne štádium materiálu: Predprípravná fáza ukončená
Rezortné číslo: S16778/2022-OL
Podnet: Implementácia novej právnej úpravy
Zodpovedná inštitúcia: MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Lengvarský, Vladimír
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené PK: Nie
Posledná zmena: 07.05.2022
Číslo legislatívneho procesu: PI/2022/90
Dátum začiatku PK: 27.04.2022
Dátum konca PK: 06.05.2022

Štádia procesu

Príprava materiálu PI
Začiatok štádia: 27.04.2022
Ukončenie štádia: 27.04.2022
Vlastník aktivity: MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)
Pripomienkovanie predbežnej informácie
Začiatok štádia: 27.04.2022
Ukončenie štádia: 06.05.2022
Predprípravná fáza ukončená
Prebieha
Začiatok štádia: 07.05.2022
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)