PI/2022/89 Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 381/2001 Z. z. o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Predbežná informácia
Legislatívna oblasť: Finančné právo
Aktuálne štádium materiálu: Predprípravná fáza ukončená
Rezortné číslo: MF/009302/2022-613
Podnet: Uznesenie vlády SR číslo 252 úloha B.3 zo dňa 06.04.2022
Zodpovedná inštitúcia: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Matovič, Igor
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené PK: Nie
Posledná zmena: 17.05.2022
Číslo legislatívneho procesu: PI/2022/89
Dátum začiatku PK: 26.04.2022
Dátum konca PK: 16.05.2022

Štádia procesu

Príprava materiálu PI
Začiatok štádia: 26.04.2022
Ukončenie štádia: 26.04.2022
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Pripomienkovanie predbežnej informácie
Začiatok štádia: 26.04.2022
Ukončenie štádia: 16.05.2022
Predprípravná fáza ukončená
Prebieha
Začiatok štádia: 17.05.2022
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)