PI/2022/78 Návrh zákona o transformácii Technického skúšobného ústavu Piešťany, š. p. na akciovú spoločnosť

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Predbežná informácia
Legislatívna oblasť: Obchodné spoločnosti a družstvá
Aktuálne štádium materiálu: Predprípravná fáza ukončená
Rezortné číslo: UNMS/02566/2022-802
Podnet: Vlastná iniciatíva
Zodpovedná inštitúcia: ÚNMSSR ÚVSR (Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky (Úrad vlády Slovenskej republiky, odbor legislatívy ostatných ústredných orgánov štátnej správy))
Zodpovedný predkladateľ: Surmíková Tatranská, Katarína
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené PK: Nie
Posledná zmena: 28.04.2022
Číslo legislatívneho procesu: PI/2022/78
Dátum začiatku PK: 12.04.2022
Dátum konca PK: 27.04.2022

Štádia procesu

Príprava materiálu PI
Začiatok štádia: 12.04.2022
Ukončenie štádia: 12.04.2022
Vlastník aktivity: ÚNMSSR ÚVSR (Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky (Úrad vlády Slovenskej republiky, odbor legislatívy ostatných ústredných orgánov štátnej správy))
Pripomienkovanie predbežnej informácie
Začiatok štádia: 12.04.2022
Ukončenie štádia: 27.04.2022
Predprípravná fáza ukončená
Prebieha
Začiatok štádia: 28.04.2022
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: ÚNMSSR ÚVSR (Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky (Úrad vlády Slovenskej republiky, odbor legislatívy ostatných ústredných orgánov štátnej správy))