PI/2022/67 Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú pravidlá poskytovania podpory v súvislosti s neprojektovými intervenciami Strategického plánu Spoločnej poľnohospodárskej politiky

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Predbežná informácia
Legislatívna oblasť: Poľnohospodárstvo a potravinárstvo
Aktuálne štádium materiálu: Predprípravná fáza ukončená
Rezortné číslo: 5804/2022-620
Podnet: Iniciatívny návrh
Zodpovedná inštitúcia: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Vlčan, Samuel, JUDr.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené PK: Nie
Posledná zmena: 03.05.2022
Číslo legislatívneho procesu: PI/2022/67
Dátum začiatku PK: 07.04.2022
Dátum konca PK: 02.05.2022

Štádia procesu

Príprava materiálu PI
Začiatok štádia: 06.04.2022
Ukončenie štádia: 06.04.2022
Vlastník aktivity: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)
Pripomienkovanie predbežnej informácie
Začiatok štádia: 07.04.2022
Ukončenie štádia: 02.05.2022
Predprípravná fáza ukončená
Prebieha
Začiatok štádia: 03.05.2022
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)