PI/2022/62 Predbežná informácia k návrhu nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 391/2006 Z. z. o minimálnych zdravotných a bezpečnostných požiadavkách na pracovisko

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Predbežná informácia
Legislatívna oblasť: Správne právo
Aktuálne štádium materiálu: Predprípravná fáza ukončená
Rezortné číslo: S03471-2022-OL
Podnet: Uznesenie vlády SR č. 79 z 2. februára 2022
Zodpovedná inštitúcia: MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Lengvarský, Vladimír
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené PK: Nie
Posledná zmena: 26.04.2022
Číslo legislatívneho procesu: PI/2022/62
Dátum začiatku PK: 05.04.2022
Dátum konca PK: 25.04.2022

Štádia procesu

Príprava materiálu PI
Začiatok štádia: 05.04.2022
Ukončenie štádia: 05.04.2022
Vlastník aktivity: MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)
Pripomienkovanie predbežnej informácie
Začiatok štádia: 05.04.2022
Ukončenie štádia: 25.04.2022
Predprípravná fáza ukončená
Prebieha
Začiatok štádia: 26.04.2022
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)