PI/2022/6 Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje výška sadzby na jednu hodinu osobnej asistencie a výška peňažného príspevku na opatrovanie.

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Predbežná informácia
Legislatívna oblasť: Sociálna pomoc
Aktuálne štádium materiálu: Predprípravná fáza ukončená
Rezortné číslo: 11402/2022-M_OPVA
Podnet: Iniciatívny materiál
Zodpovedná inštitúcia: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Krajniak, Milan, Bc.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené PK: Nie
Posledná zmena: 28.01.2022
Číslo legislatívneho procesu: PI/2022/6
Dátum začiatku PK: 14.01.2022
Dátum konca PK: 27.01.2022

Štádia procesu

Príprava materiálu PI
Začiatok štádia: 14.01.2022
Ukončenie štádia: 14.01.2022
Vlastník aktivity: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)
Pripomienkovanie predbežnej informácie
Začiatok štádia: 14.01.2022
Ukončenie štádia: 27.01.2022
Predprípravná fáza ukončená
Prebieha
Začiatok štádia: 28.01.2022
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)