PI/2022/59 Návrh opatrenia Národnej banky Slovenska z ... č. .../2022 o predkladaní výkazov bankami, pobočkami zahraničných bánk a obchodníkmi s cennými papiermi na účely zabezpečenia zberu údajov podľa osobitného predpisu.

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Predbežná informácia
Legislatívna oblasť: Finančné právo
Aktuálne štádium materiálu: Predprípravná fáza ukončená
Rezortné číslo: 100-000-339-777
Podnet: Iniciatívny materiál
Zodpovedná inštitúcia: NBS (Národná banka Slovenska)
Zodpovedný predkladateľ: Kažimír, Peter, Ing.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené PK: Nie
Posledná zmena: 20.04.2022
Číslo legislatívneho procesu: PI/2022/59
Dátum začiatku PK: 04.04.2022
Dátum konca PK: 19.04.2022

Štádia procesu

Príprava materiálu PI
Začiatok štádia: 01.04.2022
Ukončenie štádia: 01.04.2022
Vlastník aktivity: NBS (Národná banka Slovenska)
Pripomienkovanie predbežnej informácie
Začiatok štádia: 04.04.2022
Ukončenie štádia: 19.04.2022
Predprípravná fáza ukončená
Prebieha
Začiatok štádia: 20.04.2022
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: NBS (Národná banka Slovenska)