PI/2022/52 Predbežná informácia k návrhu nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 330/2018 Z. z., ktorým sa ustanovuje výška sadzieb poplatkov za uloženie odpadov a podrobnosti súvisiace s prerozdeľovaním príjmov z poplatkov za uloženie odpadov v znení neskorších predpisov

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Predbežná informácia
Legislatívna oblasť: Životné prostredie
Aktuálne štádium materiálu: Predprípravná fáza ukončená
Rezortné číslo: 5947/2022-10.1
Podnet: Plán legislatívnych úloh vlády SR na rok 2022
Zodpovedná inštitúcia: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Budaj, Ján
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené PK: Nie
Posledná zmena: 29.03.2022
Číslo legislatívneho procesu: PI/2022/52
Dátum začiatku PK: 24.03.2022
Dátum konca PK: 28.03.2022

Štádia procesu

Príprava materiálu PI
Začiatok štádia: 24.03.2022
Ukončenie štádia: 24.03.2022
Vlastník aktivity: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)
Pripomienkovanie predbežnej informácie
Začiatok štádia: 24.03.2022
Ukončenie štádia: 28.03.2022
Predprípravná fáza ukončená
Prebieha
Začiatok štádia: 29.03.2022
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)