PI/2022/41 Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 91/2010 Z. z. o podpore cestovného ruchu v znení neskorších predpisov

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Predbežná informácia
Legislatívna oblasť: Správne právo
Cestovný ruch
Aktuálne štádium materiálu: Predprípravná fáza ukončená
Rezortné číslo: 17841/2022/SCR
Podnet: iniciatívny materiál
Zodpovedná inštitúcia: MDSR (Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Doležal, Andrej
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené PK: Nie
Posledná zmena: 05.03.2022
Číslo legislatívneho procesu: PI/2022/41
Dátum začiatku PK: 24.02.2022
Dátum konca PK: 04.03.2022

Štádia procesu

Príprava materiálu PI
Začiatok štádia: 24.02.2022
Ukončenie štádia: 24.02.2022
Vlastník aktivity: MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky)
Pripomienkovanie predbežnej informácie
Začiatok štádia: 24.02.2022
Ukončenie štádia: 04.03.2022
Predprípravná fáza ukončená
Prebieha
Začiatok štádia: 05.03.2022
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MDSR (Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky)