PI/2022/40 Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 87/2018 Z. z. o radiačnej ochrane a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Predbežná informácia
Legislatívna oblasť: Správne právo
Zdravotníctvo
Aktuálne štádium materiálu: Predprípravná fáza ukončená
Rezortné číslo: S13829-2022-OL
Podnet: Plán legislatívnych úloh vlády SR na rok 2022
Zodpovedná inštitúcia: MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Lengvarský, Vladimír
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené PK: Nie
Posledná zmena: 08.03.2022
Číslo legislatívneho procesu: PI/2022/40
Dátum začiatku PK: 22.02.2022
Dátum konca PK: 07.03.2022

Štádia procesu

Príprava materiálu PI
Začiatok štádia: 22.02.2022
Ukončenie štádia: 22.02.2022
Vlastník aktivity: MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)
Pripomienkovanie predbežnej informácie
Začiatok štádia: 22.02.2022
Ukončenie štádia: 07.03.2022
Predprípravná fáza ukončená
Prebieha
Začiatok štádia: 08.03.2022
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)