PI/2022/35 Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja v znení neskorších predpisov

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Predbežná informácia
Legislatívna oblasť: Finančné právo
Spotrebné dane
Aktuálne štádium materiálu: Predprípravná fáza ukončená
Rezortné číslo: MF/4005/2022-732
Podnet: Nález Ústavného súdu Slovenskej republiky PL. ÚS 14/2018-73 z 10. novembra 2021 uverejnený v Zbierke zákonov 17. decembra 2021 pod č. 491/2021 Z. z.
Zodpovedná inštitúcia: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Matovič, Igor
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené PK: Nie
Posledná zmena: 07.03.2022
Číslo legislatívneho procesu: PI/2022/35
Dátum začiatku PK: 17.02.2022
Dátum konca PK: 04.03.2022

Štádia procesu

Príprava materiálu PI
Začiatok štádia: 16.02.2022
Ukončenie štádia: 16.02.2022
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Pripomienkovanie predbežnej informácie
Začiatok štádia: 17.02.2022
Ukončenie štádia: 04.03.2022
Predprípravná fáza ukončená
Prebieha
Začiatok štádia: 05.03.2022
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)