PI/2022/328 Návrh vyhlášky Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o obsahových náležitostiach vnútorného poriadku v zdravotníckom zariadení ústavnej starostlivosti v odbornom zameraní psychiatria a detská psychiatria

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Predbežná informácia
Legislatívna oblasť: Správne právo
Zdravotníctvo
Aktuálne štádium materiálu: Predprípravná fáza ukončená
Rezortné číslo: S27467-2022-OL
Podnet: § 9 zákona č. 400/2015 Z. z.
Zodpovedná inštitúcia: MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Lengvarský, Vladimír
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené PK: Nie
Posledná zmena: 21.01.2023
Číslo legislatívneho procesu: PI/2022/328
Dátum začiatku PK: 22.12.2022
Dátum konca PK: 20.01.2023

Štádia procesu

Príprava materiálu PI
Začiatok štádia: 22.12.2022
Ukončenie štádia: 22.12.2022
Vlastník aktivity: MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)
Pripomienkovanie predbežnej informácie
Začiatok štádia: 22.12.2022
Ukončenie štádia: 20.01.2023
Predprípravná fáza ukončená
Prebieha
Začiatok štádia: 21.01.2023
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)