PI/2022/317 Návrh vyhlášky Ministerstva kultúry Slovenskej republiky o akceptovanom systéme označovania

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Predbežná informácia
Legislatívna oblasť: Správne právo
Aktuálne štádium materiálu: Predprípravná fáza ukončená
Rezortné číslo: MK-6126/2022-213/29632
Podnet: § 12a ods. 1 zákona č. 40/2015 Z. z. o audiovízii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 264/2022 Z. z.
Zodpovedná inštitúcia: MKSR (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Milanová, Natália, Mgr.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené PK: Nie
Posledná zmena: 20.12.2022
Číslo legislatívneho procesu: PI/2022/317
Dátum začiatku PK: 08.12.2022
Dátum konca PK: 19.12.2022

Štádia procesu

Príprava materiálu PI
Začiatok štádia: 08.12.2022
Ukončenie štádia: 08.12.2022
Vlastník aktivity: MKSR (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky)
Pripomienkovanie predbežnej informácie
Začiatok štádia: 08.12.2022
Ukončenie štádia: 19.12.2022
Predprípravná fáza ukončená
Prebieha
Začiatok štádia: 20.12.2022
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MKSR (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky)