PI/2022/31 Návrh opatrenia Národnej banky Slovenska, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Národnej banky Slovenska č. 13/2018 o registri krytých dlhopisov (oznámenie č. 326/2018 Z. z.)

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Predbežná informácia
Legislatívna oblasť: Finančné právo
Aktuálne štádium materiálu: Predprípravná fáza ukončená
Rezortné číslo: NBS1-000-069-287
Podnet: V zmysle zákona č. 454/2021 Z. z.
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Zodpovedná inštitúcia: NBS (Národná banka Slovenska)
Zodpovedný predkladateľ: Kažimír, Peter, Ing.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené PK: Nie
Posledná zmena: 26.02.2022
Číslo legislatívneho procesu: PI/2022/31
Dátum začiatku PK: 14.02.2022
Dátum konca PK: 25.02.2022

Štádia procesu

Príprava materiálu PI
Začiatok štádia: 14.02.2022
Ukončenie štádia: 14.02.2022
Vlastník aktivity: NBS (Národná banka Slovenska)
Pripomienkovanie predbežnej informácie
Začiatok štádia: 14.02.2022
Ukončenie štádia: 25.02.2022
Predprípravná fáza ukončená
Prebieha
Začiatok štádia: 26.02.2022
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: NBS (Národná banka Slovenska)