PI/2022/302 Návrh opatrenia Národnej banky Slovenska z... č. ... /2023, ktorým sa dopĺňa opatrenie Národnej banky Slovenska z 12. decembra 2017 č. 13/2017 o predkladaní výkazov, hlásení a iných správ bankami a pobočkami zahraničných bánk na účely vykonávania dohľadu v znení neskorších predpisov.

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Predbežná informácia
Legislatívna oblasť: Finančné právo
Aktuálne štádium materiálu: Predprípravná fáza ukončená
Rezortné číslo: 100-000-426-829
Podnet: Iniciatívny materiál
Zodpovedná inštitúcia: NBS (Národná banka Slovenska)
Zodpovedný predkladateľ: Kažimír, Peter, Ing.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené PK: Nie
Posledná zmena: 15.12.2022
Číslo legislatívneho procesu: PI/2022/302
Dátum začiatku PK: 01.12.2022
Dátum konca PK: 14.12.2022

Štádia procesu

Príprava materiálu PI
Začiatok štádia: 30.11.2022
Ukončenie štádia: 30.11.2022
Vlastník aktivity: NBS (Národná banka Slovenska)
Pripomienkovanie predbežnej informácie
Začiatok štádia: 01.12.2022
Ukončenie štádia: 14.12.2022
Predprípravná fáza ukončená
Prebieha
Začiatok štádia: 15.12.2022
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: NBS (Národná banka Slovenska)