PI/2022/299 Návrh opatrenia Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb, ktorým sa mení opatrenie Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb z 19. septembra 2016 č. 1/2016, ktorým sa ustanovuje rozsah regulácie cien a určujú sa maximálne ceny univerzálnej služby a poštového platobného styku pre vnútroštátny poštový styk v znení opatrenia Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb z 12. júna 2019 č. 1/2019 a v znení opatrenia Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb zo 14. februára 2022 č. 2/2022.

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Predbežná informácia
Legislatívna oblasť: Pošta a telekomunikácie
Pošta a poštové služby
Aktuálne štádium materiálu: Predprípravná fáza ukončená
Rezortné číslo: 16546/ORPS/2022-38197
Podnet: § 24 zákona č. 324/2011 Z. z. § 11 ods. 1 zákona č. 18/1996 Z. z. návrh poskytovateľa univerzálnej služby
Zodpovedná inštitúcia: UpREKaPŠ (Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb)
Zodpovedný predkladateľ: Marták, Ivan, Ing.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené PK: Nie
Posledná zmena: 06.12.2022
Číslo legislatívneho procesu: PI/2022/299
Dátum začiatku PK: 28.11.2022
Dátum konca PK: 05.12.2022

Štádia procesu

Príprava materiálu PI
Začiatok štádia: 28.11.2022
Ukončenie štádia: 28.11.2022
Vlastník aktivity: UpREKaPŠ (Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb)
Pripomienkovanie predbežnej informácie
Začiatok štádia: 28.11.2022
Ukončenie štádia: 05.12.2022
Predprípravná fáza ukončená
Prebieha
Začiatok štádia: 06.12.2022
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: UpREKaPŠ (Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb)