PI/2022/297 Predbežná informácia k návrhu vyhlášky Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú dátové rozhrania na zasielanie údajov

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Predbežná informácia
Legislatívna oblasť: Správne právo
Aktuálne štádium materiálu: Predprípravná fáza ukončená
Rezortné číslo: S25983-2022-OL
Podnet: § 28 ods. 16 písm. e) zákona č. 580/2004 Z. z.
Zodpovedná inštitúcia: MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Lengvarský, Vladimír
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené PK: Nie
Posledná zmena: 01.12.2022
Číslo legislatívneho procesu: PI/2022/297
Dátum začiatku PK: 25.11.2022
Dátum konca PK: 30.11.2022

Štádia procesu

Príprava materiálu PI
Začiatok štádia: 25.11.2022
Ukončenie štádia: 25.11.2022
Vlastník aktivity: MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)
Pripomienkovanie predbežnej informácie
Začiatok štádia: 25.11.2022
Ukončenie štádia: 30.11.2022
Predprípravná fáza ukončená
Prebieha
Začiatok štádia: 01.12.2022
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)