PI/2022/286 Návrh vyhlášky Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 95/2018 z 12.marca 2018, ktorou sa určuje rozsah ošetrovateľskej praxe poskytovanej sestrou samostatne, samostatne na základe indikácie lekára a v spolupráci s lekárom a rozsah praxe pôrodnej asistencie poskytovanej pôrodnou asistentkou samostatne, samostatne na základe indikácie lekára a v spolupráci s lekárom

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Predbežná informácia
Legislatívna oblasť: Správne právo
Aktuálne štádium materiálu: Predprípravná fáza ukončená
Rezortné číslo: S24773-2022-OL
Podnet: Iniciatívny návrh
Zodpovedná inštitúcia: MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Lengvarský, Vladimír
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené PK: Nie
Posledná zmena: 17.11.2022
Číslo legislatívneho procesu: PI/2022/286
Dátum začiatku PK: 03.11.2022
Dátum konca PK: 16.11.2022

Štádia procesu

Príprava materiálu PI
Začiatok štádia: 03.11.2022
Ukončenie štádia: 03.11.2022
Vlastník aktivity: MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)
Pripomienkovanie predbežnej informácie
Začiatok štádia: 03.11.2022
Ukončenie štádia: 16.11.2022
Predprípravná fáza ukončená
Prebieha
Začiatok štádia: 17.11.2022
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)