PI/2022/277 Predbežná informácia k novele vyhlášky Ministerstva financií SR č. 378/2011 Z. z. o spôsobe označovania platby dane

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Predbežná informácia
Legislatívna oblasť: Finančné právo
Daňové právo
Aktuálne štádium materiálu: Predprípravná fáza ukončená
Rezortné číslo: MF/016779/2022-77
Podnet: Novela zákona č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja
Zodpovedná inštitúcia: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Matovič, Igor
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené PK: Nie
Posledná zmena: 12.11.2022
Číslo legislatívneho procesu: PI/2022/277
Dátum začiatku PK: 28.10.2022
Dátum konca PK: 11.11.2022

Štádia procesu

Príprava materiálu PI
Začiatok štádia: 27.10.2022
Ukončenie štádia: 27.10.2022
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Pripomienkovanie predbežnej informácie
Začiatok štádia: 28.10.2022
Ukončenie štádia: 11.11.2022
Predprípravná fáza ukončená
Prebieha
Začiatok štádia: 12.11.2022
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)