PI/2022/267 Návrh vyhlášky Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 118/2005 Z. z. o náležitostiach rozvrhu práce v znení neskorších predpisov

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Predbežná informácia
Legislatívna oblasť: Ústavné právo
Aktuálne štádium materiálu: Predprípravná fáza ukončená
Rezortné číslo: 21263/2022/100
Podnet: podľa § 9 zákona č. 400/2015 Z. z. o tvorbe právnych predpisov a o Zbierke zákonov Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Zodpovedná inštitúcia: MSSR (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Karas, Viliam
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené PK: Nie
Posledná zmena: 04.11.2022
Číslo legislatívneho procesu: PI/2022/267
Dátum začiatku PK: 20.10.2022
Dátum konca PK: 03.11.2022

Štádia procesu

Príprava materiálu PI
Začiatok štádia: 20.10.2022
Ukončenie štádia: 20.10.2022
Vlastník aktivity: MSSR (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky)
Pripomienkovanie predbežnej informácie
Začiatok štádia: 20.10.2022
Ukončenie štádia: 03.11.2022
Predprípravná fáza ukončená
Prebieha
Začiatok štádia: 04.11.2022
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MSSR (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky)