PI/2022/261 Predbežná informácia k návrhu vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa dopĺňa vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 465/2013 Z. z. o technických požiadavkách na elektrické zariadenia a elektronické zariadenia v znení neskorších predpisov.

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Predbežná informácia
Legislatívna oblasť: Životné prostredie
Aktuálne štádium materiálu: Predprípravná fáza ukončená
Rezortné číslo: 12739/2022-1.15
Podnet: Smernice 2022/1631 a 2022/1632
Zodpovedná inštitúcia: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Budaj, Ján
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené PK: Nie
Posledná zmena: 01.11.2022
Číslo legislatívneho procesu: PI/2022/261
Dátum začiatku PK: 18.10.2022
Dátum konca PK: 31.10.2022

Štádia procesu

Príprava materiálu PI
Začiatok štádia: 18.10.2022
Ukončenie štádia: 18.10.2022
Vlastník aktivity: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)
Pripomienkovanie predbežnej informácie
Začiatok štádia: 18.10.2022
Ukončenie štádia: 31.10.2022
Predprípravná fáza ukončená
Prebieha
Začiatok štádia: 01.11.2022
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)