PI/2022/259 Návrh opatrenia Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o poskytovaní dotácií na rozvojovú spoluprácu

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Predbežná informácia
Legislatívna oblasť: Správne právo
Finančné právo
Aktuálne štádium materiálu: Predprípravná fáza ukončená
Rezortné číslo: 059857/2022-LEG1-1
Podnet: § 9 zákona č. 400/2015 Z. z. o tvorbe právnych predpisov a o Zbierke zákonov Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Zodpovedná inštitúcia: MZVEZ SR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Káčer, Rastislav
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené PK: Nie
Posledná zmena: 18.10.2022
Číslo legislatívneho procesu: PI/2022/259
Dátum začiatku PK: 13.10.2022
Dátum konca PK: 17.10.2022

Štádia procesu

Príprava materiálu PI
Začiatok štádia: 13.10.2022
Ukončenie štádia: 13.10.2022
Vlastník aktivity: MZVEZ SR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky)
Pripomienkovanie predbežnej informácie
Začiatok štádia: 13.10.2022
Ukončenie štádia: 17.10.2022
Predprípravná fáza ukončená
Prebieha
Začiatok štádia: 18.10.2022
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MZVEZ SR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky)