PI/2022/255 Návrh vyhlášky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 84/2016 Z. z., ktorou sa ustanovujú určujúce znaky jednotlivých druhov zdravotníckych zariadení v znení neskorších predpisov.

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Predbežná informácia
Legislatívna oblasť: Správne právo
Aktuálne štádium materiálu: Predprípravná fáza ukončená
Rezortné číslo: S23440-2022-OL
Podnet: Realizácia Programového vyshlásenia vlády SR na roky 2021-2024
Zodpovedná inštitúcia: MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Lengvarský, Vladimír
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené PK: Nie
Posledná zmena: 21.10.2022
Číslo legislatívneho procesu: PI/2022/255
Dátum začiatku PK: 07.10.2022
Dátum konca PK: 20.10.2022

Štádia procesu

Príprava materiálu PI
Začiatok štádia: 07.10.2022
Ukončenie štádia: 07.10.2022
Vlastník aktivity: MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)
Pripomienkovanie predbežnej informácie
Začiatok štádia: 07.10.2022
Ukončenie štádia: 20.10.2022
Predprípravná fáza ukončená
Prebieha
Začiatok štádia: 21.10.2022
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)