PI/2022/25 Návrh opatrenia Ministerstva financií Slovenskej republiky z... 2022 č. MF/005595/2022-421, ktorým sa dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 8. decembra 2004 č. MF/010175/2004-42, ktorým sa ustanovuje druhová klasifikácia, organizačná klasifikácia a ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie v znení neskorších predpisov

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Predbežná informácia
Legislatívna oblasť: Finančné právo
Rozpočtové právo
Aktuálne štádium materiálu: Predprípravná fáza ukončená
Rezortné číslo: MF/005595/2022-421
Podnet: Legislatíva v daňovej oblasti schválená vládou SR dňa 9. 2. 2022
Zodpovedná inštitúcia: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Matovič, Igor
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené PK: Nie
Posledná zmena: 11.02.2022
Číslo legislatívneho procesu: PI/2022/25
Dátum začiatku PK: 09.02.2022
Dátum konca PK: 10.02.2022

Štádia procesu

Príprava materiálu PI
Začiatok štádia: 09.02.2022
Ukončenie štádia: 09.02.2022
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Pripomienkovanie predbežnej informácie
Začiatok štádia: 09.02.2022
Ukončenie štádia: 10.02.2022
Predprípravná fáza ukončená
Prebieha
Začiatok štádia: 11.02.2022
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)