PI/2022/241 Návrh vyhlášky Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, ktorou sa ustanovujú podmienky výberového konania na poskytovanie služieb zariadenia na uskladňovanie elektriny

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Predbežná informácia
Legislatívna oblasť: Energetika a priemysel
Aktuálne štádium materiálu: Predprípravná fáza ukončená
Rezortné číslo: 30659/2022/BA
Podnet: iniciatívny materiál
Zodpovedná inštitúcia: URSO (Úrad pre reguláciu sieťových odvetví)
Zodpovedný predkladateľ: Juris, Andrej, Ing.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené PK: Nie
Posledná zmena: 19.10.2022
Číslo legislatívneho procesu: PI/2022/241
Dátum začiatku PK: 05.10.2022
Dátum konca PK: 18.10.2022

Štádia procesu

Príprava materiálu PI
Začiatok štádia: 05.10.2022
Ukončenie štádia: 05.10.2022
Vlastník aktivity: URSO (Úrad pre reguláciu sieťových odvetví)
Pripomienkovanie predbežnej informácie
Začiatok štádia: 05.10.2022
Ukončenie štádia: 18.10.2022
Predprípravná fáza ukončená
Prebieha
Začiatok štádia: 19.10.2022
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: URSO (Úrad pre reguláciu sieťových odvetví)