PI/2022/232 Návrh opatrenia NBS č. 11/2018 o predkladaní výkazov správcovskými spoločnosťami, zahraničnými správcovskými spoločnosťami, samosprávnymi investičnými fondmi a depozitármi fondov na účely dohľadu nad finančným trhom

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Predbežná informácia
Legislatívna oblasť: Finančné právo
Aktuálne štádium materiálu: Predprípravná fáza ukončená
Rezortné číslo: NBS1-000-076-559
Podnet: Iniciatívny materiál
Zodpovedná inštitúcia: NBS (Národná banka Slovenska)
Zodpovedný predkladateľ: Kažimír, Peter, Ing.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené PK: Nie
Posledná zmena: 29.10.2022
Číslo legislatívneho procesu: PI/2022/232
Dátum začiatku PK: 29.09.2022
Dátum konca PK: 28.10.2022

Štádia procesu

Príprava materiálu PI
Začiatok štádia: 29.09.2022
Ukončenie štádia: 29.09.2022
Vlastník aktivity: NBS (Národná banka Slovenska)
Pripomienkovanie predbežnej informácie
Začiatok štádia: 29.09.2022
Ukončenie štádia: 28.10.2022
Predprípravná fáza ukončená
Prebieha
Začiatok štádia: 29.10.2022
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: NBS (Národná banka Slovenska)