PI/2022/231 Predbežná informácia k návrhu zákona o verejnej osobnej doprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Predbežná informácia
Legislatívna oblasť: Správne právo
Doprava
Cestná doprava
Vodná doprava
Železničná doprava
Aktuálne štádium materiálu: Predprípravná fáza ukončená
Rezortné číslo: 29961/2022/SSD/65038
Podnet: Plán legislatívnych úloh vlády SR na rok 2022; Plán obnovy a odolnosti
Zodpovedná inštitúcia: MDSR (Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Doležal, Andrej
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené PK: Nie
Posledná zmena: 20.01.2023
Číslo legislatívneho procesu: PI/2022/231
Dátum začiatku PK: 28.09.2022
Dátum konca PK: 11.10.2022
Dátum ukončenia procesu: 20.01.2023

Štádia procesu

Príprava materiálu PI
Začiatok štádia: 28.09.2022
Ukončenie štádia: 28.09.2022
Vlastník aktivity: MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky)
Pripomienkovanie predbežnej informácie
Začiatok štádia: 28.09.2022
Ukončenie štádia: 11.10.2022
Predprípravná fáza ukončená
Začiatok štádia: 12.10.2022
Ukončenie štádia: 20.01.2023
Vlastník aktivity: MDSR (Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky)