PI/2022/229 Návrh vyhlášky Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky z ...... 2022, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu č. 85/2020 Z. z. o riadení projektov

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Predbežná informácia
Legislatívna oblasť: Informácie a informačný systém
Aktuálne štádium materiálu: Predprípravná fáza ukončená
Rezortné číslo: 017486/2022/OL-1
Podnet: § 31 písm. b)
d) a k) zákona č. 95/2019 Z. z.
Zodpovedná inštitúcia: MIRRI SR (Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Remišová, Veronika
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené PK: Nie
Posledná zmena: 12.10.2022
Číslo legislatívneho procesu: PI/2022/229
Dátum začiatku PK: 27.09.2022
Dátum konca PK: 11.10.2022

Štádia procesu

Príprava materiálu PI
Začiatok štádia: 27.09.2022
Ukončenie štádia: 27.09.2022
Vlastník aktivity: MIRRI SR (Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky)
Pripomienkovanie predbežnej informácie
Začiatok štádia: 27.09.2022
Ukončenie štádia: 11.10.2022
Predprípravná fáza ukončená
Prebieha
Začiatok štádia: 12.10.2022
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MIRRI SR (Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky)