PI/2022/222 Návrh vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky o podrobnostiach manažmentu rizík v súvislosti s plochami povodia pre miesta odberu vody určenej na ľudskú spotrebu

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Predbežná informácia
Legislatívna oblasť: Správne právo
Životné prostredie
Aktuálne štádium materiálu: Pripomienkovanie predbežnej informácie
Rezortné číslo: 12002/2022-1.15
Podnet: § 9 zákona č. 400/2015 Z. z. o tvorbe právnych predpisov a o Zbierke zákonov Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Zodpovedná inštitúcia: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Budaj, Ján
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené PK: Nie
Posledná zmena: 23.09.2022
Číslo legislatívneho procesu: PI/2022/222
Dátum začiatku PK: 23.09.2022
Dátum konca PK: 06.10.2022

Štádia procesu

Príprava materiálu PI
Začiatok štádia: 23.09.2022
Ukončenie štádia: 23.09.2022
Vlastník aktivity: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)