PI/2022/22 Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Predbežná informácia
Legislatívna oblasť: Dane z príjmu
Aktuálne štádium materiálu: Predprípravná fáza ukončená
Rezortné číslo: MF/005951/2022-721
Podnet: Aproximácia čl. 4 smernice Rady EÚ č. 2016/1164 z 12. júla 2016
ktorou sa ustanovujú pravidlá proti praktikám vyhýbania sa daňovým povinnostiam
ktoré majú priamy vplyv na fungovanie vnútorného trhu
Zodpovedná inštitúcia: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Matovič, Igor
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené PK: Nie
Posledná zmena: 07.03.2022
Číslo legislatívneho procesu: PI/2022/22
Dátum začiatku PK: 09.02.2022
Dátum konca PK: 25.02.2022

Štádia procesu

Príprava materiálu PI
Začiatok štádia: 08.02.2022
Ukončenie štádia: 08.02.2022
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Pripomienkovanie predbežnej informácie
Začiatok štádia: 09.02.2022
Ukončenie štádia: 25.02.2022
Predprípravná fáza ukončená
Prebieha
Začiatok štádia: 26.02.2022
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)