PI/2022/216 Návrh opatrenia Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o úprave súm a koeficientov kompenzačného príspevku baníkom.

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Predbežná informácia
Legislatívna oblasť: Finančné právo
Aktuálne štádium materiálu: Predprípravná fáza ukončená
Rezortné číslo: 21697/2022-M_OPVA
Podnet: § 3 ods. 6 zákona č. 385/2019 Z. z. o kompenzačnom príspevku baníkom a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Zodpovedná inštitúcia: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Krajniak, Milan, Bc.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené PK: Nie
Posledná zmena: 28.09.2022
Číslo legislatívneho procesu: PI/2022/216
Dátum začiatku PK: 14.09.2022
Dátum konca PK: 19.09.2022
Dátum ukončenia procesu: 28.09.2022

Štádia procesu

Príprava materiálu PI
Začiatok štádia: 14.09.2022
Ukončenie štádia: 14.09.2022
Vlastník aktivity: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)
Pripomienkovanie predbežnej informácie
Začiatok štádia: 14.09.2022
Ukončenie štádia: 19.09.2022
Predprípravná fáza ukončená
Začiatok štádia: 20.09.2022
Ukončenie štádia: 28.09.2022
Vlastník aktivity: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)