PI/2022/215 Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Predbežná informácia
Legislatívna oblasť: Právo EÚ
Aktuálne štádium materiálu: Predprípravná fáza ukončená
Rezortné číslo: 11858/2022/LPO
Podnet: Iniciatívny návrh
Zodpovedná inštitúcia: ÚVSR (Úrad vlády Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Jakab, Július
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené PK: Nie
Posledná zmena: 22.09.2022
Číslo legislatívneho procesu: PI/2022/215
Dátum začiatku PK: 13.09.2022
Dátum konca PK: 21.09.2022

Štádia procesu

Príprava materiálu PI
Začiatok štádia: 13.09.2022
Ukončenie štádia: 13.09.2022
Vlastník aktivity: ÚVSR (Úrad vlády Slovenskej republiky)
Pripomienkovanie predbežnej informácie
Začiatok štádia: 13.09.2022
Ukončenie štádia: 21.09.2022
Predprípravná fáza ukončená
Prebieha
Začiatok štádia: 22.09.2022
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: ÚVSR (Úrad vlády Slovenskej republiky)