PI/2022/212 Návrh vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa dopĺňa vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 161/2016 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 199/2004 Z. z. Colný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Predbežná informácia
Legislatívna oblasť: Finančné právo
Colné právo
Aktuálne štádium materiálu: Predprípravná fáza ukončená
Rezortné číslo: MF/015718/2022-75
Podnet: pristúpenie Ukrajiny k Dohovoru o spoločnom tranzitnom režime
Zodpovedná inštitúcia: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Matovič, Igor
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené PK: Nie
Posledná zmena: 27.09.2022
Číslo legislatívneho procesu: PI/2022/212
Dátum začiatku PK: 12.09.2022
Dátum konca PK: 26.09.2022

Štádia procesu

Príprava materiálu PI
Začiatok štádia: 12.09.2022
Ukončenie štádia: 12.09.2022
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Pripomienkovanie predbežnej informácie
Začiatok štádia: 12.09.2022
Ukončenie štádia: 26.09.2022
Predprípravná fáza ukončená
Prebieha
Začiatok štádia: 27.09.2022
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)