PI/2022/21 Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti so zlepšovaním podnikateľského prostredia

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Predbežná informácia
Legislatívna oblasť: Správne právo
Aktuálne štádium materiálu: Predprípravná fáza ukončená
Rezortné číslo: 19274/2022-3210
Podnet: Plán legislatívnych úloh vlády SR na rok 2022
Zodpovedná inštitúcia: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Sulík, Richard, Ing.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené PK: Nie
Posledná zmena: 26.02.2022
Číslo legislatívneho procesu: PI/2022/21
Dátum začiatku PK: 07.02.2022
Dátum konca PK: 25.02.2022

Štádia procesu

Príprava materiálu PI
Začiatok štádia: 07.02.2022
Ukončenie štádia: 07.02.2022
Vlastník aktivity: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)
Pripomienkovanie predbežnej informácie
Začiatok štádia: 07.02.2022
Ukončenie štádia: 25.02.2022
Predprípravná fáza ukončená
Prebieha
Začiatok štádia: 26.02.2022
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)