PI/2022/206 Návrh vyhlášky Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 266/2012 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o výpočte indexu rizika nákladov v znení neskorších predpisov

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Predbežná informácia
Legislatívna oblasť: Správne právo
Aktuálne štádium materiálu: Predprípravná fáza ukončená
Rezortné číslo: S22073-2022-2
Podnet: § 28 ods. 16 písm. b) zákona č. 580/2004 Z. z.
Zodpovedná inštitúcia: MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Lengvarský, Vladimír
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené PK: Nie
Posledná zmena: 17.09.2022
Číslo legislatívneho procesu: PI/2022/206
Dátum začiatku PK: 06.09.2022
Dátum konca PK: 16.09.2022

Štádia procesu

Príprava materiálu PI
Začiatok štádia: 06.09.2022
Ukončenie štádia: 06.09.2022
Vlastník aktivity: MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)
Pripomienkovanie predbežnej informácie
Začiatok štádia: 06.09.2022
Ukončenie štádia: 16.09.2022
Predprípravná fáza ukončená
Prebieha
Začiatok štádia: 17.09.2022
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)