PI/2022/201 Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov.

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Predbežná informácia
Legislatívna oblasť: Právo sociálneho zabezpečenia
Aktuálne štádium materiálu: Predprípravná fáza ukončená
Rezortné číslo: 21193/2022-M_OPVA
Podnet: Vyplýva z Plánu legislatívnych úloh na rok 2022
Zodpovedná inštitúcia: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Krajniak, Milan, Bc.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené PK: Nie
Posledná zmena: 13.09.2022
Číslo legislatívneho procesu: PI/2022/201
Dátum začiatku PK: 26.08.2022
Dátum konca PK: 12.09.2022

Štádia procesu

Príprava materiálu PI
Začiatok štádia: 26.08.2022
Ukončenie štádia: 26.08.2022
Vlastník aktivity: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)
Pripomienkovanie predbežnej informácie
Začiatok štádia: 26.08.2022
Ukončenie štádia: 12.09.2022
Predprípravná fáza ukončená
Prebieha
Začiatok štádia: 13.09.2022
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)