PI/2022/198 Návrh opatrenia Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorým sa mení opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 15. februára 2006, ktorým sa ustanovuje spôsob úpravy výsledku hospodárenia vykázaného daňovníkom v individuálnej účtovnej závierke podľa medzinárodných štandardov pre finančné výkazníctvo v znení neskorších predpisov

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Predbežná informácia
Legislatívna oblasť: Dane z príjmu
Aktuálne štádium materiálu: Predprípravná fáza ukončená
Rezortné číslo: MF/014939/2022-721
Podnet: V nadväznosti na prijatie medzinárodného štandardu finančného výkazníctva IFRS 17 - Poistné zmluvy
Zodpovedná inštitúcia: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Matovič, Igor
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené PK: Nie
Posledná zmena: 21.09.2022
Číslo legislatívneho procesu: PI/2022/198
Dátum začiatku PK: 25.08.2022
Dátum konca PK: 09.09.2022

Štádia procesu

Príprava materiálu PI
Začiatok štádia: 25.08.2022
Ukončenie štádia: 25.08.2022
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Pripomienkovanie predbežnej informácie
Začiatok štádia: 25.08.2022
Ukončenie štádia: 09.09.2022
Predprípravná fáza ukončená
Prebieha
Začiatok štádia: 10.09.2022
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)