PI/2022/193 Predbežná informácia k návrhu vyhlášky Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky č. 225/2022 Z. z. o jednotnom formáte elektronických správ

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Predbežná informácia
Legislatívna oblasť: Správne právo
Aktuálne štádium materiálu: Predprípravná fáza ukončená
Rezortné číslo: 012942/2022/OL-5
Podnet: Iniciatívny materiál
Zodpovedná inštitúcia: MIRRI SR (Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Remišová, Veronika
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené PK: Nie
Posledná zmena: 03.09.2022
Číslo legislatívneho procesu: PI/2022/193
Dátum začiatku PK: 17.08.2022
Dátum konca PK: 02.09.2022

Štádia procesu

Príprava materiálu PI
Začiatok štádia: 17.08.2022
Ukončenie štádia: 17.08.2022
Vlastník aktivity: MIRRI SR (Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky)
Pripomienkovanie predbežnej informácie
Začiatok štádia: 17.08.2022
Ukončenie štádia: 02.09.2022
Predprípravná fáza ukončená
Prebieha
Začiatok štádia: 03.09.2022
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MIRRI SR (Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky)