PI/2022/190 Návrh vyhlášky Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (ďalej len „úrad“) o minimálnej rýchlosti prenosu dát v oboch smeroch

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Predbežná informácia
Legislatívna oblasť: Pošta a telekomunikácie
Aktuálne štádium materiálu: Predprípravná fáza ukončená
Rezortné číslo: 3893/OREK/2022- 21522
Podnet: § 96 ods. 4 zákona č. 452/2021 Z. z. o elektronických komunikáciách
Zodpovedná inštitúcia: UpREKaPŠ (Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb)
Zodpovedný predkladateľ: Marták, Ivan, Ing.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené PK: Nie
Posledná zmena: 13.09.2022
Číslo legislatívneho procesu: PI/2022/190
Dátum začiatku PK: 15.08.2022
Dátum konca PK: 19.08.2022
Dátum ukončenia procesu: 13.09.2022

Štádia procesu

Príprava materiálu PI
Začiatok štádia: 15.08.2022
Ukončenie štádia: 15.08.2022
Vlastník aktivity: UpREKaPŠ (Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb)
Pripomienkovanie predbežnej informácie
Začiatok štádia: 15.08.2022
Ukončenie štádia: 19.08.2022
Predprípravná fáza ukončená
Začiatok štádia: 20.08.2022
Ukončenie štádia: 13.09.2022
Vlastník aktivity: UpREKaPŠ (Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb)